HyperDex Tech Talk Announcement

Emin Gün Sirer from Cornell University, will be our guest at 6th of January, 2015. He will talk about HyperDex and NoSQL. You may register the event from Eventbrite. The event will take place in YTU Davutpasa Campus at Foreign Languages Faculty and starts at 20:00.

About the Event

The Brave New World of Next-Generation NoSQL Data Stores

Distributed key-value stores are now a standard component of high-performance web services and cloud computing applications. While key-value stores offer significant scalability advantages, the first wave of NoSQL stores typically compromise on consistency, fault-tolerance, performance, or functionality, and sometimes on all four. This talk will present HyperDex, a novel, open-source, distributed key-value store developed by my group that provides (1) strong consistency guarantees, (2) fault-tolerance for failures and partitions affecting up to f nodes, and (3) a rich API which includes ACID transactions and a unique search primitive that enables queries on secondary attributes. HyperDex achieves these properties through the combination of three recent technical advances called hyperspace hashing, value-dependent chaining and linear transactions. Despite offering stronger guarantees than first-gen NoSQL data stores, HyperDex is also a factor of 2-13 faster than Cassandra and MongoDB. This talk will outline these techniques, identify new research directions, and discuss how these breakthroughs relate to the oft-quoted, but mostly misunderstood, CAP credo.

Bio

Emin Gun Sirer is an Associate Professor of Computer Science at Cornell University. His current research focuses on infrastructure services for large-scale distributed systems, such as key-value stores, graph databases, and consensus protocols. He is also interested in self-organizing systems and cryptocurrencies, where he is known, with Ittay Eyal, for discovering and fixing the biggest protocol-level attack known against Bitcoin to date, called Selfish Mining. He has also been active in improving transaction rates in Bitcoin and evolving the mining ecosystem towards decentralization.


6 Ocak 2015 Salı günü akşam saat 20:00'de YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi Yabancı Diller Fakültesi Konferans Salonu'nda Cornell Üniversitesi öğretim üyelerinden Emin Gün Sirer HyperDex davetlimiz olarak, HyperDex ve NoSQL veri tabanları üzerine bir konuşma yapacak. Katılmak için Eventbrite linkimiz üzerinden kayıt yapabilirsiniz. Salon kapasitesi sınırlı olduğu için elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ediyoruz.

Etkinlik Hakkında

NoSQL Veri Tabanlarının Cesur Yeni Jenerasyonu

NoSQL veri tabanları, yüksek performanslı yazılımların ve bulut bileşiminin vazgeçilmez bir parçası. Ama Mongo gibi ilk jenerasyon NoSQL veri tabanları her ne kadar ölçek sağlasalar da, hız, arızaya dayanıklılık, tutarlılık ve fonksiyonalite konusunda derin problemler içermektelerdir. Bu sunumda Cornell'deki araştırma grubumun ürettiği ikinci jenerasyon NoSQL sistemlerine değinilecek. Bunların başında gelen HyperDex, yüksek hız ve ölçek, arızaya dayanıklılık, ve ACID Transaction özelliklerine sahiptir. Bu sistemin arkasında yatan hyperspace hashing, değere bağımlı zincirleme ve warp protokolleri, yeni jenerasyon NoSQL sistemlerinin ilk jenerasyondan cok daha yüksek performans elde etmesini de sağlamaktadır. Örneğin HyperDex, Mongo ve Cassandra gibi ilk jenerasyon NoSQL sistemlerinden daha fazla özerkliğe sahip olmasının rağmen onlardan 2 ila 13 kat daha hızlıdır. Sunumda HyperDex'in arkasında yatan tekniklere değinilip, Weaver isimli ağ veri tabanı sisteminin iç yapısından bahsedecek, ve bu sistemlerin özelliklerini, sıkça adı geçen ama çoğunlukla yanlış anlaşılan, CAP teoremiyle ilişkilendirecegiz.

Özgeçmiş

Emin Gün Sirer Cornell Üniversitesi Bilgisayar Bilimlerinde Doçentlik yapmaktadır. Şu anki araştırma odağı graph veritabanları, anahtar-değer depoları ve oybirliği protokolleri gibi büyük boyutlu dağıtık altyapı servisleri üzerinedir. Ayrıca, kendini organize eden sistemler, ve kriptoparalar ile ilgilenmektedir. Ittay Eyal ile beraber Bitcoin'e yapılmış, Bencil Madencilik olarak isimlendirilen, bugüne kadar bilinen en büyük protokol saldırısını keşfedip düzeltmiştir. Bitcoin işlemlerini hızlandırmak ve sanal madencilik ekosistemini desentralize etmek üzerinde de aktif çalışmaları vardır.